KoderLine
KoderLine
Обслуговування i продаж
програмного забезпечення

Статті експертів

Корисна інформація

Автоматизація обліку по МСФЗ: вибір оптимального продукту на платформі 1С:Підприємство

0
2372
13.04.2018 Олена Гнатенко
Зміст
1. Що робити, якщо крім МСФЗ потрібна управлінка або окремий вид звітності для банків?
2. Як краще автоматизувати МСФЗ - в єдиній базі з бухгалтерією або в окремій, з перезавантаженням даних?
3. Що робити, якщо бази юр.осіб різні при впровадженні єдиної МСФЗ?
4. В чому різниця у веденні МСФЗ в конфігураціях «Управління виробничим підприємством», «BAS ERP», «Управління корпоративними фінансами», «BAS Управління холдингом» , БІТ.Фінанс в частині застосування поправок?
5. В чому різниця у веденні МСФЗ в конфігураціях «Управління виробничим підприємством», «BAS ERP», «Управління корпоративними фінансами», «BAS Управління холдингом» , БІТ.Фінанс в частині автоматизації внутрішньогрупових оборотів?
6. Яку програму для автоматизації МСФЗ порекомендуєте?


Якщо Ваша Компанія збирається приступити до підготовки звітності за міжнародними стандартами або вже готує за допомогою трансформації засобами MS Excel, при цьому менеджмент усвідомлює трудомісткість даного процесу, виникає питання: «Який інформаційний продукт краще вибрати для автоматизації обліку за МСФЗ?» В даній статті розглянуті аргументи «за» і «проти» лінійки продуктів на платформі 1С:Підприємство, а саме «Управління виробничим підприємством», «BAS ERP», «Управління корпоративними фінансами», БІТ .Фінанс МСФЗ, «BAS Управління холдингом» .

Що робити, якщо крім МСФЗ потрібна управлінка або окремий вид звітності для банків?


Дійсно, перш ніж прийняти рішення про вибір продукту, необхідно для себе прояснити - мета обліку за міжнародними стандартами. Це може бути регламентна операція з підготовки необхідних форм звітності по МСФЗ, або за допомогою МСФЗ компанія додатково хоче вийти на ринки альтернативного фінансування, або може компанія використовує МСФЗ як основу для управлінського обліку.

Якщо вам необхідно на базі МСФЗ вести управлінський облік або отримувати певні звіти, наприклад, для банківського сектора, то зверніть увагу на таку функціональність інформаційного продукту, як побудова звітності в довільній формі, необхідної користувачам (а не тільки у вигляді стандартних звітів МСФЗ).

Розглянемо, як даній вимозі відповідає лінійка розглянутої нами продукції.

1.png 

Таким чином, якщо Вам потрібно отримувати не тільки стандартні звіти МСФЗ, то програмний продукт «Управління виробничим підприємством» вибуває з даної лінійки програмних продуктів.
 

Як краще автоматизувати МСФЗ - в єдиній базі з бухгалтерією або в окремій, з перевантаженням даних?


Для відповіді на це питання необхідно визначитися в перевазі методу формування даних по МСФЗ. Розглянемо ці методи.

Метод 1. Трансформація даних БО - МСФЗ

Даний підхід виник за часів з низьким рівнем автоматизації обліку на підставі простих табличних інструментів. При виборі цього методу формування даних по МСФЗ на базі продукту «1С:Підприємство» обсяг детальних записів багатшими, що значно підвищує точність результату, ніж в табличних документах.


2.png 
                                                        Трансформація даних БО - МСФЗ


Трансформаційна модель працює за алгоритмом, представленим на малюнку 1. Цей метод застосовується за даними зовнішніх систем БО.

Метод 2. Трансляція проводок БО в МСФЗ

  При цьому методі шляхом часткової конвертації проводок документів відбувається трансляція проводок БО в проводки МСФЗ. Регламентні операції по МСФЗ, коригування та додаткові нарахування формуються в підсистемі МСФЗ як первинні документи. Метод 2 є компромісним рішенням між Методом 1 і Методом 3.


3.png 
                                                       Трансляція проводок БО в МСФЗ

Трансляційна модель працює за алгоритмом, представленим на малюнку 2. Такий підхід застосовується в разі, якщо звітність по БО і МСФ3 формується в єдиній інформаційній базі.

Метод 3. Незалежний облік по МСФ3

При незалежному обліку МСФЗ використовується окрема база даних на підставі первинних документів. Перевагою методу є можливість аналізувати дані на рівні елементарних проводок. Значний недолік - додаткові затрати праці по веденню окремого обліку в Компанії. На практиці такий метод практично не використовується.

Порівняємо програмні продукти «1С:Підприємство» на можливість ведення трансформаційного і трансляційного методу підготовки звітності по МСФО.

4.png 

 У типовому функціонал «Управління виробничим підприємством» немає можливості трансформувати дані з БО в МСФЗ. За методом трансляції даний продукт так само отримав знижений бал через те, що формування всіх проводок відбувається через створення спеціального документа з перенесення проводок, а не напряму.

«BAS ERP» так само отримав знижений бал за механізмом трансляції через те, що механізм представляє з себе групову обробку документів для відображення даних в підсистемі МСФЗ. Для on-line режиму будуть потрібні незначні доопрацювання.

Крім того, в «Управління виробничим підприємством» і «BAS ERP» за єдиним планом рахунків, в той час як, наприклад, БІТ.Фінанс.МСФЗ їх п'ять. Велика кількість планів рахунків дає можливість формувати звітність за різними принципами.

На базі програми «Управління корпоративними фінансами» рекомендується реалізовувати проекти автоматизації з підходом повністю паралельного обліку, тобто трансляції проводок БО в МСФЗ.

Що робити, якщо бази юр.осіб різні при впровадженні єдиної МСФЗ?


Дійсно, таке досить часто зустрічається на практиці - компанія працює в програмі, що не підтримує ведення обліку за міжнародними стандартами, можливо, це «1С:Підприємство» або будь-який інший інформаційний продукт. При цьому компанія не готова відмовитися від робочої програми - бізнес-процеси в налагоджені, повністю заточені під цілі бізнесу і працюють як годинник, відмова від даної програми недоцільна.
В такому випадку звертаємо увагу на властивості програмних продуктів - працювати з різними IT-ландшафтами, мати підсистему управління нормативно-довідковою інформацією, яка може навести порядок в корпоративних довідниках різних баз. Проаналізуємо нашу лінійку на даний функціонал.


5.png


«Управління корпоративними фінансами» підтримує інтеграцію з бухгалтерським рішенням «Бухгалтерія» і дозволяє зіставляти бухгалтерські дані і МСФЗ.

БІТ.Фінанс.МСФЗ не є самостійним рішенням, для роботи необхідна наявність встановленої конфігурації «Бухгалтерія» підприємства версій ПРОФ і КОРП. Так само рішення може бути інтегровано в типові продукти. У зв'язку з цим в продукт входить підсистема управління майстер-даними.

«BAS Управління холдингом», в першу чергу, позиціонується як рішення для підготовки, збору та консолідації звітності групи компанії. Відмінною особливістю є можливість інтеграції з зовнішніми обліковими системами будь-якого типу - через імпорт файлів або пряме підключення до баз. Даний продукт є флагманом з точки зору інтеграції з різнорідними IT-системами.

В чому різниця у веденні МСФЗ в конфігураціях «Управління виробничим підприємством», «BAS ERP», «Управління корпоративними фінансами», «BAS Управління холдингом» , БІТ.Фінанс в частині застосування поправок?


Визначити різницю ведення МСФЗ в розглянутих програмних продуктах найпростіше в порівнянні з окремими операціями:


6.png 
7.png 


За підсумком порівняння видно, що продукти «Управління виробничим підприємством»  і «BAS ERP» в значній мірі поступаються трьом іншим даним продуктам в частині підсистеми МСФЗ.

У загальних рисах, підсистема МСФЗ в «Управління виробничим підприємством» вимагає значних доопрацювань. Типовий функціонал не враховує багато аспектів. Часто навіть з точки зору візуалізації інформації. Наприклад, в картці об'єкта основних засобів і НМА немає ніяких даних по МСФО і потрібна доробка для відображення цієї інформації. Погано налагоджений облік амортизації основних засобів за МСФЗ. Для модернізованих об'єктів необхідно заводити окремі об'єкти основних засобів, що обліковуються лише за МСФЗ. А для обліку основних засобів, переданих в лізинг - взагалі функціонал повністю відсутній.

В «Управління виробничим підприємством» і «BAS ERP» в разі, коли по корпоративним стандартам групи основних засобів по РСБУ і МСФЗ не збігаються, потрібно створювати спеціалізований довідник груп ОЗ за МСФЗ. Так само в цих програмах для модернізованих об'єктів в довідник ОС необхідно заносити окремі елементи - модернізовані об'єкти ОС. Ці об'єкти будуть враховуватися виключно за МСФЗ.


В чому різниця у веденні МСФЗ в конфігураціях «Управління виробничим підприємством», «BAS ERP», «Управління корпоративними фінансами», «BAS Управління холдингом» , БІТ.Фінанс в частині автоматизації внутрішньогрупових оборотів?Для відповіді на це питання так само можна порівняти продукти по вказаному критерію.


8.png 

За результатами порівняння чітко бачимо, що лідерами з даного функціоналу є БІТ.Фінанс.МСФЗ і «BAS Управління холдингом» .

Вважаємо важливим відзначити, що БІТ.Фінанс.МСФЗ не є продуктом фірми «1С:Підприємство», а її партнера «Перший Біт». Вважаємо, що доцільніше зупиняти свій вибір на продуктах основного вендора.


Яку програму для автоматизації МСФЗ порекомендуєте?


Рекомендації по вибору програмного продукту заочно дати не можна. Але якщо Ви самі відповісте на всі розглянуті питання, то зможете вибрати продукт під себе, з огляду на його функціональність і вартість. Ми висвітлили всі важливі моменти, що стосуються вибору програмного продукту для автоматизації обліку за міжнародними стандартами.

9.png


 Якщо ви змушені працювати в різноманітному IT-ландшафті з рішенням інформаційними базами, то оптимальним рішенням буде - «BAS Управління холдингом» .

В рамках інтегрованого рішення, типова функціональність «Управління корпоративними фінансами» підсистеми МСФЗ повноцінна і прекрасно підходить для малих і середніх компаній.

Приблизно таким же функціоналом володіє і БІТ.Фінанс.МСФЗ, при цьому його вартість трохи вище, ніж рівноцінний за своїм функціоналом «Управління корпоративними фінансами».

«Управління виробничим підприємством»  і «BAS ERP» не рекомендуємо купувати для автоматизації обліку за міжнародними стандартами. Але, підкреслюю, що це виключно з точки зору тільки підсистеми МСФЗ, а не всього функціоналу продуктів. Так, наприклад, «BAS ERP» відкриває широкі можливості по управлінню виробництвом, складами, торгівлею, але це вже питання з іншої тематики.

Компанія «Кодерлайн» допоможе у вирішенні такої складної проблеми, як автоматизація обліку по МСФЗ в програмах «1С:Підприємство».

Олена Гнатенко,
консультант-аналітик компанії ТОВ "Кодерлайн"


Добавить комментарий
Message Text*
Spam bot protection (CAPTCHA)
Load image