KoderLine
KoderLine
Обслуговування i продаж
програмного забезпечення

Статті експертів

Корисна інформація

Порівняння функціональних можливостей «Підприємство 8: управління холдингом» і «Біт.Фінанс.Холдинг»

0
144
13.05.2021 Олександр Васецкий

Зміст:

1. Система бюджетування

2. Робота з казначейством

3. Форма проведення закупівлі

4. Умови управління договорами

5. Управління нормативно-довідковою інформацією (MDM)

6. Консолідація даних

7. Облік за МСФЗ


 «Підприємство 8: управління холдингом» (Підприємство 8: УХ) - це комплексне рішення на відміну від рішення БІТ.ФІНАНС.Холдинг (БФ.УХ), яке розроблено як інтегрований додаток до облікових систем на платформі «Підприємство 8» (до програм «Підприємство 8: Бухгалтерія 8 ПРОФ / КОРП», «Підприємство 8: Комплексна автоматизація 8», «Підприємство 8: Управління виробничим підприємством 8», «Підприємство 8:ERP. Управління підприємством (ERP)», «Підприємство 8, ред.11»).

                                                                   

1. Система бюджетування

Функції

Підприємство 8: УХ

БФ.УХ

Формування БДДС

+

+

Формування БДР

+

+

Формування операційних бюджетів

+

+

Формування ББЛ

+

+

Формування бізнес-процесів бюджетування

+

+

Розрахунок планових показників за встановленими нормами

+

+

Розрахунки за довільним, призначеним для користувача, алгоритмом

+

+

Багатосценарні планування

+

+

Механізм актуалізації та коригування бюджетів

+

+

Розподіл планових і фактичних даних за довільними базами розподілу

+

+

Інтерактивно налаштовані форми введення бюджетів

+

+

Використання розрахункових формул в формах вводу бюджетів

+

+

Отримання фактичних даних online

+

+

Отримання фактичних даних offline

+

+

План-фактний аналіз з можливістю drill-down до первинних документів

+

+

Формування довільних звітних форм

+

+

Вивантаження / Завантаження бюджетів з таблиць EXCEL

+

+

Кількість зумовлених аналітик планування

5

17

Кількість довільних аналітик

5

7

Консолідація даних

Формування ВГО

+

_

Бюджети проектів

+

-

Система бюджетування в розрізі договорів (інтеграція з СЕД), відстеження сум в частині витрат

+

-


2. Робота з казначейством

Функції

Підприємство 8: УХ

БФ.УХ

Формування заявок на платіж

+

+

Контроль заявок по бюджету

+

+/-

обмежений контроль. Можливий тільки за статтями ДДС і ЦФО

Узгодження заявок на платіж з маршрутом узгодження

+

+/-

в заявках немає розбивки за управлінською аналітикою, тобто можливо тільки поставити рішення «Погоджено» в цілому по документу

Формування платіжного календаря

+

+/-

В форматі АРМ Підскарбія

Планування графіків операцій за договорами

+

-

Зв'язок з платіжними документами

+

+

Оповіщення користувачів

+

+

Інтеграція з клієнт-банком: автоматичне відображення надходжень

+

+

Механізм резервування

+

-

Звіт за простроченими платежами

+

-

Лімітування в просторі БДДС

+

+

Налаштування заповнення лімітів витрат ДС з урахуванням даних бюджетування

+

+

Автоматичний пошук касових розривів

+

-

Централізована робота з казначейством

+

-


3. Форма проведення закупівлі

Функції

Підприємство 8: УХ

БФ.УХ

Збір потреб

+

+

Консолідація потреб

+

-

Джерела покриття потреб

+

-

План і форма проведення закупівель

+

+/-

Формування документів "Заявка на закупівлю"

Коригування плану закупівель

+

-

Публікація на ЄІС (223ФЗ)

+

-

Акредитація постачальників

+

-

Варіанти бюджетування закупівлі

+

+ / -

Відображення факту закупівлі в бюджетуванні і управлінському обліку

Підготовка бюджетів закупівель

+

-

Публікація на ЕТМ

+

-

Кваліфікаційний відбір

+

-

Проведення торгів

+

-

Оперативна потреба

+

-

Замовлення постачальникам

+

+

Надходження / Повернення

+

+

4. Умови управління договорами

Функції

Підприємство 8: УХ

БФ.УХ

Формування проектів договорів

+

+

Узгодження проектів договорів

+

+

Формування шаблонів договорів в MS Word

+

+

Умови управління договорами контрагента

+

+

Облік фінансових договорів

+

+

Графік нарахувань за договором

+

+

Графік платежів за договором

+

+

Претензійно-позовна робота

+

-

Звітність за договорами (реєстр договорів, графіки договорів, виконання договорів і т.і.)

+

+

Зберігання документів за договором

+

+

5. Управління нормативно-довідковою інформацією (MDM)

Функції

Підприємство 8: УХ

БФ.УХ

Обмін даних НДІ між базами Підприємство 8

+

+/-

Обмін даних НДІ між базами Підприємство 8 тільки за допомогою REST-сервісу без зміни конфігурації приймача

Сховище даних обміну

+

+

Можливість створення правил обміну між джерелом і приймачем нормативно-довідкової інформації

+

+

Фонові дані обробки змін (робота як в одній базі з НДІ)

-

+

Формування заявок на зміну і видалення НДІ

+

+

Підходи до управління майстер даними: жорсткий і м'який.

+

-

Пошук і видалення дублів

+

-

6. Консолідація даних

Функції

Підприємство 8: УХ

БФ.УХ

Необмежена кількість периметрів консолідації даних

+

+

Зберігання списку власних контрагентів

+

+

Звітність внутрішньогрупових операцій (Звірка внутрішньогрупових оборотів, Звіт по процедурі консолідації, Партії МПЗ власних контрагентів)

+

+

Елімінаційні коригування (Дебіторська та Кредиторська заборгованість, Виручка і Собівартість, Нереалізований прибуток)

+

+

Консолідаційні коригування (Розрахунок нерозподіленого прибутку групи, розрахунку гудвілу, Виняток акціонерного капіталу дочірньої компанії і інвестицій материнської компанії)

+

+

Консолідація на рівні звітів

+

+

Консолідація даних з зовнішніх облікових систем  засобом пакета збору даних Excel

+

+

Створення шаблонів пакета збору даних, що включають нормативно-довідкову інформацію облікової системи

+

+

Автоматичне завантаження пакетів збору даних в облікову систему

+

+

Створення прототипу документів форм збору даних, а також шаблонів їх руху в призначеному для користувача режимі

+

+

Ініціювання спору

+

-

Налаштування процедури консолідації

+

-

7. Облік за МСФЗ

Функції

Підприємство 8: УХ

БФ.УХ

Моделі обліку МСФО:

транзакційна / трансформаційна

+

+/-

Трансляція даних

+

+

Паралельний Облік

+

+

Фінансова оренда

+

-

Резерви під знецінення запасів

+

-

Структура володіння

+

-


В деяких підсистемах функціонал Підприємство 8:УХ 8 значно ширший. Але можна виділити основні переваги програм.

БФ.УХ виграє за вартістю придбання, але виникають питання щодо високої вартості використання та обслуговування програми.

В Підприємство 8:УХ 8 більш ширший функціонал підсистем Управління закупівель та MDM.


Олександр Васецкий


Добавить комментарий
Message Text*
Spam bot protection (CAPTCHA)
Load image