KoderLine
KoderLine
Обслуговування i продаж
програмного забезпечення

Статті експертів

Корисна інформація

Розрахунок курсових різниць в 1С:ERP Управління підприємством 2.4

0
85
27.12.2019 Анастасія Харкова


Зміст:

1. Розрахунок курсових різниць за оперативним обліком
2. Курсові різниці валюти 

В програмі 1С:ERP Управління підприємством 2.4 існує декілька видів розрахунку курсових різниць, які виконуються в рамках процедури закриття місяця. Розглянемо два з них: «Переоцінка грошових коштів і фінансових інструментів» і «Розрахунок курсових різниць», які базуються на даних регістрів оперативного і регламентованого обліку.


  1.  Розрахунок курсових різниць за оперативним обліком


Переоцінка валюти для формування фінансового результату виконується через операцію закриття місяця, яка називається «Переоцінка грошових коштів і фінансових інструментів». По кожній організації автоматично формуються документи Розрахунок курсових різниць, окремо для кожного виду розрахунку:

·        Розрахунки з клієнтами;

·        Розрахунки з постачальниками;

·        Грошові кошти (переоцінка залишків грошових коштів на кінець звітного періоду).

·        Фінансові інструменти (кредити, депозити, позики).

·        Резерви за сумнівними боргами.


1.jpg


При проведенні документа аналізуються тільки дані регістрів оперативного обліку. Але при відображенні записи йдуть як в оперативний облік, так і на рахунках бухгалтерського обліку.


    
2. Курсові різниці валюти 

При виконанні закриття місяця існує окрема операція з розрахунку курсових різниць валют за валютними рахунками бухгалтерського обліку, яка називається «Розрахунок курсових різниць».

Для того щоб рахунок не брав участі в розрахунку курсових різниць, необхідно в картці рахунку встановити прапорець «Сума БО не підлягає переоцінці».

1.jpg

Коли відбувається «Розрахунок курсових різниць», автоматично створюється і проводиться регламентний документ «Регламентна операція» 1С з видом операції «Розрахунок курсових різниць за регламентованим обліком». Документ переглядає залишки в бухгалтерському обліку за валютними рахунками на дату проведення закриття місяця або на останню дату місяця. Коли відбувається переоцінка валюти, ми приймаємо за константу суму в валюті і щодо неї розраховуємо за курсом залишки в валюті регламентованого обліку. Курс береться з довідника валют на дату проведення переоцінки.

Якщо поточний залишок відрізняється від розрахованого залишку грошових коштів, то він коригується. При цьому величина коригування є курсовою різницею.

Залишок за валютним рахунком множиться на курс валюти, датований кінцем місяця і відбувається порівняння оціненої суми на кінець місяця з сумою залишку в рублях.

Тепер трохи теорії з переоцінки валютних коштів.

1) Операції між російськими організаціями здійснюються тільки в російських рублях. Ціна в договорі може бути вказана в будь-якій валюті. Оплачуються ці договори теж тільки в рублях. Курс обмовляється між сторонами. Найчастіше він дорівнює курсу ЦБ РФ.

2) Організація, яка має операції експорту або імпорту, оплачує ці угоди в рублях. Курс залежить від дат оплати, є три варіанти:

1.      Вся сума оплачена до реалізації\купівлі – курс на дату оплати.

2.      Вся сума оплачена після реалізації\купівлі - курс на дату переходу права власності. Зазвичай визнається дата документа реалізації або покупки (надходження).

3.      3. Одна частина до реалізації / купівлі, інша частина після - курс також ділиться на дві частини (обидві частини на дату оплати).

Валютна переоцінка кредиторської заборгованості здійснюється на ту дату, яка була найбільш ранньою, або на дату повної оплати, або на дату останнього місяця.

Якщо 100% оплата в організації була проведена після закриття місяця, а реалізація або купівля - до, то виникають курсові різниці, які враховуються на рахунку 91 «Інші доходи і витрати».

Якщо окремо розглядати ПДВ, то податкова база визначається за правилами схожим з валютною переоцінкою кредиторської заборгованості. Тобто визначається на ранню дату, за якою був здійснений або день відвантаження, або день оплати.

Якщо визначена база за датою відвантаження, то курс – це курс ЦБ РФ, датований днем відвантаження.

У разі, коли оплатили після відвантаження \ купівлі, відрахування за ПДВ не коригуються, і різниця податку в покупців враховується як позареалізаційні доходи й витрати.

Розглянемо ряд умов за ПК РФ, при виконанні яких можна придбаний товар прийняти до відрахування за ПДВ.

1) Товари використовуються в діяльності, що обкладається ПДВ;

2) В наявності правильно оформлений СФ (УПД);

3) Товари прийняті на облік.

Рахунки-фактури або УПД виставляються в рублях, де курс валюти визначається відносно дати оплати. Розглянемо умови:

 

1.      Вся сума оплачена до відвантаження за договором - СФ за курсом ЦБ РФ, датованим передплатою.

2.      Вся сума після відвантаження за договором - СФ за курсом ЦБ РФ, на дату відвантаження.

3.      Одна частина до відвантаження, інша частина після - СФ за курсом, який складається також з двох частин: частина, що оплачена авансом, на дату оплати, друга частина – на дату відвантаження товарів.

Приклад

Розглянемо приклад в програмі: Організація ТОВ «Діловий союз» (постачальник) уклала з іноземною організацією «Інвема» (покупець) договір на поставку товару вартістю 120 USD (в тому числі ПДВ 20% - 20 USD). За умовами договору, поставка товару здійснюється на умовах передплати у валюті. Розрахунки ведуться за договорами у валюті.

24 червня 2019 р. покупець вніс передплату на суму 30 USD (курс ЦБ РФ 63,1295).

25 червня 2019 р. виставлена рахунок - фактура (курс ЦБ РФ 62,9095).

28 червня 2019 р. покупець вніс передплату на суму 50 USD (курс ЦБ РФ 63,0452).

29 червня 2019 р. постачальник відвантажив товар (курс ЦБ РФ 65,0000).

30 червня 2019 р. (курс ЦБ РФ 62,0000).

29 липня 2019 р. покупець здійснив остаточну оплату товару на суму 40 USD (курс ЦБ РФ 63,0000).

31 липня 2019 р. (курс ЦБ РФ 59,0000).

Першим кроком відобразимо надходження грошових коштів у розмірі 30 USD від 24 червня 2019.


1.jpg


1.jpg


Як бачимо з проводок, курс валюти враховується від дати попередньої передплати. 30USD*63,1295руб. = 1893,89 руб.

За правилами, продавець повинен протягом 5 календарних днів виставити рахунок-фактуру. У нашому прикладі країна реалізації – РФ, тому НДС = 20%.

Виставимо рахунок-фактуру на отриманий аванс наступним днем від дня реалізації, тобто 25.06.2019 року, відобразимо в регламентованому обліку і подивимось на проводки.

1.jpg

1.jpg

Курс був обраний за датою надходження грошових коштів, незважаючи на те що СФ була виставлена на наступний день. З 30 USD, 5 USD – НДС (20%).  5*63,1295 = 315,65 руб.

Відображаємо наступне надходження від 28.06.2019 року. Проводки представлені нижче:

1.jpg

50USD*63,0452=3152,26 руб. Відобразимо Рахунок-фактуру на виданий аванс. Сума НДС дорівнює 8,3333USD*63,0452 = 525,38 руб.

Документами Рахунок - фактура виданий (аванс) формується регістр «НДС Продажу», на підставі якого реєструються записи в книзі продажів.

1.jpg

Проведемо реалізацію. Так як в договорі валюта встановлена в USD, то документ реалізації оформляється також в USD. Оскільки взаєморозрахунки ведуться у валюті (USD), то сума взаєморозрахунків також вказується у валюті (USD). При сумі взаєморозрахунків у валюті і суми документа у валюті курс документа за замовчуванням береться на дату створення документа реалізації товарів і послуг. Вибір/зміна курсу документа недоступний.

1.jpg

При розрахунках за договорами розподіл платіжних документів за розрахунковими документами виконується автоматично за методом обліку ФІФО. Тобто перше надходження прийшло - перше надходження і зарахували.


1.jpg

Розглянемо проводки в бухгалтерському обліку після проведення документа реалізації:

o   Дт 62.22 Кт 62.21 –3152,26 руб+1893,89 руб = 5046,15 руб - сума зарахованого авансу.

o   Дт 62.21 Кт 90.01.1 –(120 – 30 – 50) USD * 65 руб. + 5046,15 руб = 7646,15 руб. – загальна сума реалізації з урахуванням передплати і в т.ч. ПДВ.

o   Дт 90.03 Кт 68.02 – 120 USD * 65 = 1300 руб. – сума ПДВ, за курсом на дату реалізації.

o   Дт 90.02.1 Кт 41.01 – списана собівартість 41,67 руб.

1.jpg

Згідно НК РФ, у нашому випадку виходять дві різні податкові бази:

1.      одна визначається на дату отримання авансу;

2.      друга при реалізації на дату відвантаження.

На кожну податкову базу виписуються окремі рахунки-фактури, які між собою не пов'язані.

1.jpg

В документі 1С рахунок-фактура на реалізацію виводяться наступні записи:

1.      Сума з ПДВ з урахуванням отриманої передплати 30*63,1295+50*63,0452+(120-30-50)*65,000=7646,15 руб.

2.       сума ПДВ за курсом на дату реалізації 20*65,000=1300,00 руб.

3.       сума без НДС з урахуванням отриманої передплати 7646,15-1300,00=6346,15 руб.

Аналогічні суми формуються у друкованій формі Торг-12.

1.jpg

Після реалізації наша організація має право на відрахування суми ПДВ з отриманого авансу. Курс вирахування визначаємо на дату надходження передплати.

Відображення операції з відрахування ПДВ з передплати здійснюється з використанням регламентної операції закриття місяця - Формування записів книг покупок і продажів.


1.jpg

Створимо ще одне останнє надходження від 29.07.2019 р - остаточна оплата. Розглянемо проводки: 40USD * 63руб. = 2520 руб. Тобто курс береться на дату надходження коштів.


1.jpg

Якщо повернутися у створену раніше реалізацію і перевірити залік оплати, то видно, що останнє надходження зараховано автоматично.

1.jpg

Проведемо операцію закриття місяців червня та липня 2019 року. У червні відбулася переоцінка валютних коштів і розрахунок курсових різниць.

У момент проведення документа Реалізація товарів і послуг від 29.06.2019 р. на суму заборгованості покупця перед організацією у валютах регламентованого обліку та управлінського обліку розраховуються курсові різниці документом Розрахунок курсових різниць. Де курсова різниця дорівнює 120 руб. (різниця курсу на дату реалізації й на дату кінця місяця в нашому прикладі 65,00-62,00 = 3,00 руб.). При залишку заборгованості = 40 USD, 40 * (- 3,00) = - 120,00 руб.

Також на дату остаточної оплати курс валюти відрізнявся від дати реалізації на 1 рубль. Тобто при закритті місяця липня, фіксується курсова різниця (120 - 30 - 50) USD * 1 руб = 40 руб. Проведення регламентованих документів розрахунку курсових різниць за червень і липень представлені нижче:

1.jpg

1.jpg

Сформуємо звіт «Картка розрахунків з клієнтами»:

1.jpg

При реалізації від 29.06.2019 кредиторська заборгованість 40USD * 65руб. = 2600 руб.

При закритті місяця проведена курсова різниця і віднято 120 руб. Разом заборгованість 2600 руб – 120 руб = 2480 руб.

При надходженні остаточної оплати брався курс на дату надходження (про це згадувалось раніше):40USD * 63руб. = 2520 руб.

При розрахунку курсової різниці в червні за правилами обліку 2520 руб. – 2480 руб.  = 40 руб.Фахівець компанії ТОВ «Кодерлайн» Анастасія ХарковаДобавить комментарий
Message Text*
Spam bot protection (CAPTCHA)
Load image