KoderLine
KoderLine
Обслуговування i продаж
програмного забезпечення

Статті експертів

Корисна інформація

Статутний капітал в 1С:Підприємство 8.3. Інструкція по роботі з проводками та формуванням

0
25
30.05.2020 Тетяна Федорова
Зміст:
1. Формування статутного капіталу організації
2. Зміна статутного капіталу
3. Виплата дивідендів засновникам


В конфігурації Бухгалтерія підприємство 3.0 (3.0.73.54) частково автоматизовані операції з обліку статутного капіталу в 1С:Підприємство, існує документ «Формування статутного капіталу» і «Нарахування дивідендів».
1. Формування статутного капіталу організації


В бухгалтерському обліку формування статутного капіталу організації відображується проводками:

Дебет 75 Кредит 80

В БП 3.0 субконто Засновники є складовою. Тип значення цього субконто можна вибрати як з довідника Контрагенти, так і з довідника Фізичні особи.

Меню: Операції – Підрозділ «Бухгалтерський облік» - «Формування статутного капіталу»

У шапці документа зазначається дата й організація, за якою реєструється господарська операція.

У табличній частині вказується список засновників і сума внеску кожного з них у статутний капітал. Засновники вибираються відповідно з довідника «Контрагенти» або довідника «Фізичні особи».
Розглянемо рух цього документа:

На рахунку 75.01 фіксується дебиторська заборгованість засновників за внесками перед організацією.

Далі слід відобразити безпосередньо сам внесок засновників у статутний капітал у вигляді готівкових або безготівкових грошових коштів.

Дебет 50  Кредит 75.01

У випадку внеску готівкою слід ввести документ Прибутковий касовий ордер з типом операції «Інший прихід».

Рахунок кредиту встановлюємо «75.01» і вказуємо відповідного засновника. 

Аналогічно оформлюються безготівкові внески:

Меню: Банк і каса – підрозділ «Банк» - Банківські витяги – кнопка «Надходження». В документі вказуємо вид операції «Інше надходження», рахунок розрахунків «75.01» і відповідного засновника.
Також внесок до статутного капіталу, внесений засновниками може бути внесено майном: основними засобами, матеріалами, товаром, НМА.

Господарська операція

Дебет

Кредит

Внесок основними засобами, нематеріальними активами

08

75

Внесок матеріалами

10

75

Внесок товарами

41

75

Фінансові внески, грошові кошти

58

75

Для цих видів операцій можна скористатися типовими документами: Надходження основних засобів, Надходження (акти, накладні), вказавши рахунок розрахунків з постачальником: 75.01. При цьому доведеться вручну скоригувати проводку за рахунком 75.01, так як субконто Засновники не заповнюється. Або відобразити ці операції за допомогою документа «Операції, введені вручну».


2. Зміна статутного капіталу


У разі якщо засновники вносять додаткові інвестиції або до числа засновників приймаються нові особи, важливо зафіксувати зміни статутного капіталу. У бухгалтерському обліку це відображається вищеописаною проводкою.

Дебет 75.01 Кредит 80

ВАЖЛИВО! При заповненні документа «Формування статутного капіталу» в цьому випадку потрібно в табличну частину внести не тільки дані про нового засновника і розмірі його внеску (або суму інвестиції будь-якого засновника), але і відобразити наявних засновників і відповідні суми внесків, ніби «заново» формуючи статутний капітал.

Ще один варіант збільшення статутного капіталу - використання частини нерозподіленого прибутку. Сума збільшення розміру частки кожного засновника розраховується виходячи з відсотка статутного капіталу, яким володіє даний засновник. У бухгалтерському обліку за кожним із засновників фіксується проводка: Дт 84 Кт 80. Або Дт 83 (додатковий капітал) Кт 84, якщо засновники приймають рішення про списання додаткового капіталу для збільшення статутного.

При виході засновника з капіталу організації йому належить повернути частку, яку він вніс.

Дебет 80 Кредит 75.01

І далі виплатити цю частку в формі готівкового (видатковий касовий ордер) або безготівкового платежу (Списання з розрахункового рахунку), або в іншій формі.

Якщо чисті активи підприємства менше розміру статутного капіталу, то за законом статутний капітал повинен бути скорочений до розміру чистих активів. Відсоток частки кожного засновника залишається незмінним, сума зменшення розміру частки кожного засновника розраховується пропорційно внеску до статутного капіталу.

Дебет 80 Кредит 84

3. Виплата дивідендів засновникам


Засновники можуть прийняти рішення про виплату дивідендів засновникам у випадку, якщо за підсумками року організація має чистий прибуток. У програмі Бухгалтерія підприємство можна скористатися документом «Нарахування дивідендів».

Меню: Операції - підрозділ «Бухгалтерський облік».

Документ оформляється за кожним засновником. У разі, якщо засновник є фізичною особою, то з нього слід утримати ПДФО, якщо юридичною – податок на прибуток юридичних осіб.


Робота з проводками документа:

Дебет 84.01        Кредит 75.02

Дебет 75.02        Кредит 68.01

Фахівець компанії ТОВ «Кодерлайн» Тетяна Федорова. 


Добавить комментарий
Message Text*
Spam bot protection (CAPTCHA)
Load image