KoderLine
KoderLine
Обслуговування i продаж
програмного забезпечення

Koderline:CRM

Рішення для управління Call-центром і взаємовідносинами з клієнтами

Рішення «Koderline:CRM» на базі 1С:Підприємство 8 є ефективним інструментом для работи малого та середнього бізнесу.

Рішення "Koderline:CRM" складається з двох підсистем:
Koderline:Call-центр
Koderline:Управління взаємовідносинами
Демодоступ
Вартість програми:
* грн.

Впровадження та навчання входять в ціну програми.


Про рішення Koderline: CRM

Скачать презентацию

Cистема управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM, customer relationship management) – це не примха, а необхідний інструмент для будь-якої компанії, яка прагне розвиватись, оптимізувати виробничі процеси, раціонально використовувати свої ресурси і управляти інформацією в різних аспектах, що в результаті повинно привести до збільшення присутності на ринку. При цьому головним активом в діяльності компанії є клієнт.


Koderline: Call-центр

Зручно, швидко, продуктивно!

Рішення «Koderline:Call-центр» є підсистемою конфігурації «Koderline:CRM». Рішення дозволяє організувати ефективну роботу відділу активних продаж, який реалізовує як холодні, так і гарячі дзвінки.Скористайтесь безкоштовною демоверсією і оцініть можливості програми

Робота з холодними контактами, завдання на дзвінки
Повторні дзвінки, планування роботи
Інтеграція з фінансовою системою
Продажі, воронка продажів
Робота з електронною поштою, скайпом, телефонією
Оцінка ефективності роботи менеджера, схеми мотивації, розрахунок бонусів.

Ключові можливості


Робота з холодними контактами, завдання на дзвінки

Менеджер працює зі списком холодних контактнів для обдзвону, розподілених йому керівником підрозділу. За результатами обдзвону менеджер повинен класифікувати контактну особу як перспективну, встановивши їй пріорітет від 2 до 9, або позначити як безперспективну, встановивши їй рівень 1, і написавши відповідний коментар. По всіх холодних контактнах зі встановленим рівнем від 2 і вище система контролює наявність створених планових подій, а також заповнених вкладок із потенційним зацікавленням контактної особи.

Повторні дзвінки, планування роботи

Система повідомляє менеджера про заплановані події (дзвінок, листи, розсилка…). Перелік завдань і випливаюче вікно нагадування про події не дозволяють випустити заплановані дії по Клієнту. Історія спілкування з контактною особою, заповнена менеджером, доступна керівникам підрозділу, що дозволяє швидко зрозуміти предмет спілкування у випадку можливої відсутності менеджера.

За результатами опрацювання події, менеджер планує наступний контакт у своєму календарі завдань, чи переводить обробку інформації події іншому працівнику. Інтегрований поштовий клієнт допомагає зручно обмінюватись інформацією. Заповнення інформації у вкладці інтереси контактної особи формує список клієнтів для розсилки листів із запрошеннями на відповідні семінари, вебінари, інші заходи. Інформація про заплановані події розміщується на робочому місці менеджера:

Налаштування воронки продаж

Воронка продаж - це система звітності для менеджерів з маркетингу та відділу продаж. Налаштувавши її правильно, менеджер зможе виявити недопрацювання в системі продаж, визначити етап, на якому клієнт припинив співпрацювати з компанією та автоматично обчислити доходи від продаж.

Інтеграція з фінансовою системою

Оперативний доступ до фінансового стану компанії, активних і пасивних договорів, здійснених проплат за угодами..

Доступ до засобів зв'язку

Ви завжди на зв'язку із Вашими клієнтами, базами даних, скайпом. Вам потрібне лише підключення до Інтернету.

Керуйте, плануйте, контролюйте роботу менеджмерів

Завдяки можлвостям CRM истеми, Ви матимете змогу ретельно спланувати роботу кожного менеджера, прослідкувати виконання завдань, та ввести в курс справ нових працівників.


Koderline:Управління взаємовідносинами

Всі процеси в одній програмі

Головною ціллю підсистеми є підтримка взаємовідносин з великим колом контактів.

Методика рішення побудована на принципах мережевої взаємодії між людьми. Система дозволяє оцифровувати те коло контактів, яке є в людини, допомагаючи ефективно ним управляти та нарощувати базу.

Скористайтесь безкоштовною демоверсією і оцініть можливості програми.

Можливості:

Структурування контактів
Фіксація інтересів контактної особи
Відслідковування процесу взаємовідносин
Нарощування бази контактів

Ключові сфери використання


Контакти. Ключові параметри і фактори

Рішення «Koderline:Управління взаємостосунками» є підсистемою конфігурації «Koderline:CRM». Головною ціллю підсистеми є підтримка взаємостосунків з великим колом контактів працівника. Методика рішень побудована на принципах мережевої взаємодії між людьми. Система дозволяє оцифрувати те коло контактів, яке є у людини, допомагає ефективно ним керувати і його нарощувати:

Структурувати контакти (зрозуміти, чим людина може бути цікавою) – кристалізувати мережу
Відслідковувати підтримку взаємостосунків гармонійним способом
Зафіксувати інтереси контактної особи (чим ми потенційно можемо бути корисними контактній особі)
Нарощувати базу контактних осіб, не докладаючи при цьому мега-зусиль

Особливістю даної підсистеми є те, що вона проста у користуванні. В неї включений тільки той функціонал, яким користуються щодня. Немає реалізації теоретичних вишукувань на тему «що таке CRM, Networking, продажі».

Найбільш цікаві функції рішення:

- Контактні особи. Ключові параметри і фактори
- Регулярність взаємодії
- Додання нових контактів і наповнення карточки

Повторные звонки, планирование работы

Система уведомляет менеджера о запланированном событии (звонок, письмо, рассылка…). Список задач и всплывающее окно напоминания о событиях не позволяют упустить запланированное действие по Клиенту. История общения с контактным лицом, заполненная менеджером, доступна руководителям подразделения, что позволяет быстро понять предмет общения в случае возможного отсутствия менеджера.

По итогу обработки события менеджер планирует последующий контакт в своем календаре задач, или переводит обработку информации события другому сотруднику. Интегрированный почтовый клиент помогает удобно обмениваться информацией. Заполнение информации во вкладке интересы контактного лица формирует список клиентов для рассылки писем с приглашениями на соответствующие семинары, вебинары, другие мероприятия. Информация о запланированных событиях размещается на рабочем месте менеджера:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

Для подрядных, управляющих и инвестиционных компаний предоставляется возможность управления различными сферами строительного процесса: финансами, бюджетированием, строительством, управлением персонала и многое другое.

Для подрядных, управляющих и инвестиционных компаний предоставляется возможность управления различными сферами строительного процесса: финансами, бюджетированием,