KoderLine
KoderLine
Обслуговування i продаж
програмного забезпечення

Замовити онлайн демонстрацію

Безкоштовна доставка і встановлення
(протягом 1-3 днів)
3 місяці безкоштовних оновлень в подарунок
Повний спектр послуг із впровадження, налаштування
і обслуговування програм

Опис

Програмний продукт призначений для комплексної автоматизації керуючих компаній холдингів і охоплює основні галузі управлінського та фіскального обліку:

 • Бюджетування та централізоване казначейство
 • Консолідація управлінської звітності та бізнес-аналіз
 • Управління договорами
 • Управління проектами
 • Стратегічне управління відповідно до Balanced Scorecard
 • Бухгалтерський і податковий облік відповідно до законодавства України
 • Облік, підготовка окремої та консолідованої звітності за МСФЗ
 • Управління майстер-даними (нормативно-довідковою інформацією) групи компаній

Цільовим сегментом "BAS Управління холдингом" є групи компаній з повною або частковою централізацією функцій управління фінансами, у яких керуючі компанії та бізнес-одиниці неоднорідні з точки зору галузевої належності або експлуатованих ІТ-систем.

Рішення "BAS Управління холдингом" орієнтоване на ефективну роботу в типових для груп компаній неоднорідних ландшафтах інформаційних систем, воно має такі інтеграційні можливості:

Управління

управління майстер-даними (еталонною і централізованою нормативно-довідковою інформацією) групи компаній

Об'єднання з урахуванням конфігурації

архітектура програмного продукту дозволяє з мінімальною трудомісткістю здійснити об'єднання з обліковими конфігураціями на платформі "1С:Підприємство" версії 8.3.

Iнтеграція

інтеграцію з будь-якими зовнішніми обліковими системами за допомогою таких технологій, як веб-сервіси та ADO

Робота з даними

на додаток до тонкого і веб-клієнта "BAS Управління холдингом" включає add-on для Microsoft Excel – спеціальний клієнт, що дозволяє в цілях бюджетування та аналізу управлінської звітності працювати з даними інформаційної бази "BAS Управління холдингом" у звичному для багатьох користувачів офісній прикладній програмі

"BAS Управління холдингом" забезпечує:

 • можливість об'єднання з програмними продуктами сімейства "Бухгалтерія 8", які вже використовуються в компанії,
 • простоту навчання партнерів і клієнтів роботі з новим прикладним рішенням,
 • можливість швидкої адаптації існуючих проектних напрацювань до "BAS Управління холдингом",
 • невисоку вартість міграції з системами обліку та управління фінансами, які вже використовуються.
Розрахувати вартість впровадження

Ключові конкурентні переваги рішення
"BAS Управління холдингом":

01

відсутній надмірний функціонал для компаній, що управляють, і фінансових служб

02

глибоке опрацювання обліку і звітності за МСФЗ

03

висока варіативність у підходах до бюджетування та лімітування витрат

04

мінімальні терміни впровадження і сукупна вартість володіння

05

реалізація рекомендацій до функціональних вимог з бюджетування, казначейства, методик обліку та складання звітності МСФЗ

06

використання нових можливостей платформи 8.3.

Придбання

Продукт "BAS Управління холдингом" поставляється в електронному вигляді. До складу "BAS Управління холдингом" входить:

 • Дистрибутиви
 • Документація до платформи і конфігурації;
 • ПІН-код програмної ліцензії на 1 робоче місце;
 • ПІН-код для реєстрації продукту на Порталі ІТС (https://portal.bas-soft.eu");
 • Реєстраційна картка та користувацька угода на використання програмного продукту.

До складу продукту "BAS Управління холдингом " включена ліцензія на одно робоче місце.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 робочих місць).

Для використання цього прикладного рішення в клієнт-серверному варіанті потрібна ліцензія на сервер.

Порядок використання

Впровадження прикладного рішення "BAS Управління холдингом " можуть виконуватися як за допомогою члена САБ, так і власними силами ІТ-служб користувачів.

Можливе оновлення інформаційних баз на платформі 1С:Підприємство 8. Бухгалтерія на конфігурацію "BAS Управління холдингом". При оновленні дані інформаційних баз будуть збережені.

Конфігурація "BAS Управління холдингом" може застосовуватися у таких сценаріях використання:

 • використання як системи комплексної автоматизації керуючої компанії,
 • автоматизація управління фінансами в об'єднаних центрах обслуговування холдингів, розгортання єдиної інформаційної бази в єдиному центрі обробки даних,
 • використання як корпоративного шаблону бек-офісу, тобто автоматизація управління фінансами як керуючої компанії, так і дочірніх товариств з можливістю об'єднання або безшовної інтеграції з системами оперативного обліку бізнес-одиниць,
 • використання в керуючій компанії в якості автономного рішення класу CPM як "надбудови" над обліковими системами.

Враховуючи те, що наведені вище сценарії розгортання можуть поєднуватися в рамках однієї інформаційної бази, це дозволяє використовувати найефективніші на поточний момент підходи до автоматизації різних бізнес-одиниць або здійснювати міграцію між різними сценаріями, не замінюючи базове прикладне рішення.

Підтримка користувачів

Підтримка користувачів програмного продукту здійснюється відповідно до правил надання сервісу ІТС "Лінія консультацій". Підтримка здійснюється за наявності діючого договору Інформаційно-технологічного супроводу (ІТС). Для отримання додаткової інформації надішліть запит на uh@koderline.com