KoderLine
KoderLine
Обслуговування i продаж
програмного забезпечення
список програм

Управління виробничим підприємством

 • Безкоштовна доставка і встановлення (протягом 1-3 днів)

 • Повний спектр послуг із впровадження, налаштування і обслуговування програм

 • 3 місяці безкоштовних оновлень в подарунок
Повний доступ на 7 днів
Замовити демо-доступ

Призначення

Конфігурація «Управління виробничим підприємством» системи програм «1С:Підприємство» є комплексним рішенням, яке охоплює основні контури управління і обліку на виробничому підприємстві. Воно дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства.

Можливості

Впровадження «Управління виробничим підприємством» дозволяє автоматизувати облік наступних підрозділів і служб:

 • Дирекцію (генеральний директор, фінансовий директор, комерційний директор, директор із виробництва, головний інженер, директор з кадрів, директор по ІТ, директор з розвитку);
 • Планово-економічний відділ;
 • Виробничі цехи;
 • Виробничо диспетчерський відділ;
 • Відділ головного конструктора;
 • Відділ головного технолога;
 • Відділ головного механіка;
 • Відділ збуту;
 • Відділ матеріально технічного забезпечення;
 • Відділ маркетингу;
 • Склади матеріалів і готової продукції;
 • Бухгалтерію;
 • Відділ кадрів;
 • Відділ організації праці і зайнятості;
 • ІТ-службу;
 • Адміністративно господарський відділ;
 • Відділ капітального будівництва;
 • Інформаційно аналітичний відділ;
 • Відділ стратегічного розвитку.
 • Програма «Управління виробничим підприємством» розділяється на окремі підсистеми, відповідальні за вирішення груп суміжних завдань: підсистема управління грошовими засобами, підсистема управління персоналом, підсистема бухгалтерського обліку та ін.

  Подібне розділення представляє собою певну умовність, яка полегшує засвоєння прикладного рішення.

  «Управління виробничим підприємством» дозволяє якісно покращити і оптимізувати виробництво продукції:

 • знизити час невикористання обладнання і висококваліфікованих спеціалістів;
 • скоротити терміни виконання замовлень;
 • уникнути перерв у виконанні плану продаж через перезавантаження виробничих ресурсів;
 • оптимізувати рух матеріалів і складські запаси;
 • зробити процес виробництва прозорим і керованим;
 • знизити виробничі витрати;
 • підвищити якість продукції.
 • «Управління виробничим підприємством» підвищує оборотність капіталу, дозволяє ефективно управляти інвестиціями, здійснювати контроль витрат і в цілому суттєво підвищити керованість всього бізнесу і його конкурентоздатність.

  Опис функціоналу

  В конфігурації «Управління виробничим підприємством» розроблені наступні підсистеми:

 • управління даними про продукти;
 • ціноутворення;
 • управління взаєморозрахунками;
 • управління запасами;
 • управління обладнанням;
 • управління ремонтами;
 • управління продажами;
 • замовлення покупців;
 • планування продаж;
 • управління стосунками із покупцями;
 • управління роздрібною торгівлею;
 • управління закупівлями;
 • замовленням постачальникам;
 • планування закупівель;
 • управління стосунками із постачальниками;
 • управління виробництвом;
 • планування виробництва;
 • планування виробництва позмінно;
 • управління затратами;
 • розрахунки із підзвітними особами;
 • управління грошовими засобами;
 • бюджетування;
 • бухгалтерський облік;
 • валютні операції;
 • взаєморозрахунки з контрагентами;
 • грошові ресурси;
 • доходи, витрати і фінансові результати;
 • запаси;
 • бух. облік податку на прибуток;
 • нематеріальні активи;
 • основні ресурси;
 • виробничі затрати;
 • розрахунки із підзвітними особами;
 • податковий облік;
 • єдиний податок;
 • податок на прибуток;
 • ПДВ;
 • розрахунок зарплати;
 • регламентована зарплата;
 • управлінська зарплата;
 • управління персоналом;
 • регламентована звітність;
 • облік за міжнародними стандартами;
 • отримання аналітичної інформації;
 • сервісні можливості;
 • анкетування;
 • інтернет-підтримка користувачів;
 • вбудована електронна пошта;
 • методологія системи визначає категорію обліку, для якої розроблені механізми автоматизації в конфігурації:
 • - управлінський облік і планування;

  - регламентований облік;

  - облік за МСФЗ.

  Управлінський облік і планування будуються за правилами, розробленими всередині підприємства, і слугують для отримання даних, необхідних для управління бізнес-процесами на підприємстві.

  Управлінський облік – це фактично система інформаційної підтримки управління. Від регламентованого обліку, він відрізняється тим, що його дані великою мірою призначені для внутрішнього використання. Його основна ціль – допомогти керівникові приймати правильні рішення.

  Користувачами управлінської звітності за певних умов можуть бути і зовнішні зацікавлені сторони: партнери по бізнесу, інвестори.

  Важливо відзначити, що для підприємств холдингової структури в конфігурації проводиться наскрізний управлінський звіт по всіх організаціях, які входять до холдингу. Тобто, підприємство виступає в якості окремого суб’єкту для завдань управління.

  При розробці управлінського обліку в конфігурації був використаний досвід автоматизації російських і українських підприємств, а також враховані основні світові стандарти і методики управління підприємствами.

  Принципи ведення регламентованого обліку переважно визначаються чинним законодавством. Під регламентованим обліком в системі розуміють податковий і бухгалтерський облік. Правила ведення такого обліку, вимоги до структури даних, вимоги до правил формування звітності є спільними для всіх підприємств. Правила ведення обліку фіксуються обліковою політикою підприємства. Для регламентованих видів обліку характерна вимога надавати зовнішню звітність до контролюючих органів, сформовану певним чином. Регламентований облік проводиться роздільно для кожної організації, яка входить до підприємства. Дані регламентованого обліку будуються на основі документально підтвердженої інформації, тобто, тих же первинних документів, які покладені в основу управлінського звіту. Таким чином, в компанії здійснюється подвійний контроль над первинною документацією.

  Вимоги до звітності за МСФЗ також регламентовані: регламентовані принципи ведення обліку, принципи отримання даних для звітності, змісту звітності. При цьому формат надання кожного звіту із врахуванням загальних правил побудови визначається організацією самостійно. Формат, наприклад, може бути визначений для підприємства його материнською компанією. Звітність за МСФЗ будується як для кожної організації, яка входить до підприємства, так і консолідована по підприємству в цілому. В конфігурації можна виділити механізми для підтримки операційної діяльності підприємства. Такі механізми дозволяють зафіксувати тільки ті дані по кожній господарській діяльності, які відомі на момент її появи, тобто оперативні дані. Механізми для підтримки операційної діяльності виконують також функції оперативного контролю. Під час запису таких операцій аналізується коректність даних в реєстрованих первинних облікових документах, правильність їх оформлення.

  Окрім документів операційного блоку в кожному виді обліку можна реєструвати первинні документи, які не відображаються в оперативному блоці. Як правило, це стосується операцій, які деталізують певний вид обліку. Дані таких документів не вимагають оперативного контролю, не впливають на прийняття рішень, специфічні для кожного виду обліку.

  Таким чином, конфігурація «Управління виробничим підприємством» дає можливість:

 • керівництву підприємства і управлінцям, які відповідають за розвиток бізнесу – можливості для аналізу, планування і гнучкого управління ресурсами компанії для підвищення її конкурентоздатності;
 • керівникам підрозділів, менеджерам і працівникам, які безпосередньо займаються постачанням, виробничою, збутовою та іншою діяльністю із забезпечення процесу виробництва – інструменти, які дозволяють підвищити ефективність щоденної роботи за своїми напрямками;
 • працівникам облікових служб підприємства – засоби для автоматизованого ведення обліку у повній відповідності до вимог законодавства і корпоративних стандартів підприємства.
 • Додаткові

 • Управління виробничим підприємством для 10 користувачів + клієнт-сервер
 • Вартість - 141 300 грн.

  Способи оплати

  • Безготівковий платіж
  • Безготівковий платіж (через касу)
  • Через банківський онлайн-акаунт

  Способи доставки

  • Укрпоштою
  • Кур'єром
  • Самовивіз з офісу (для акційних програм)

  Обслуговування

  • Впровадження програми
  • Налаштування
  • Дороблення функціоналу
  • Обслуговування програм
  • Супровід програм
  • Навчання і консультації
  • Перенесення даних
  • Інтеграція із іншими системами
  • Персональний програміст

  Ви отримуєте:

  • Персонального програміста
  • Виконання робіт у офісі чи віддалено
  • Попередню оцінку робіт
  • Вартість*: 800 грн./год.
  • *ціни вказані без ПДВ