KoderLine
KoderLine
Обслуговування i продаж
програмного забезпечення
список програм

Зарплата і управління персоналом

 • Безкоштовна доставка і встановлення (протягом 1-3 днів)

 • Повний спектр послуг із впровадження, налаштування і обслуговування програм

 • 3 місяці безкоштовних оновлень в подарунок
Повний доступ на 7 днів
Замовити демо-доступ

Призначення

Програма «Зарплата і Управління Персоналом» – це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, починаючи від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії.

Можливості

Програма «Зарплата і Управління Персоналом» – це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства, а також автоматизації різних служб підприємства, починаючи від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії за наступними напрямками:

 • планування потреб персоналу;
 • забезпечення бізнесу кадрами;
 • управління компетенціями і атестація робітників;
 • управління навчанням персоналу;
 • управління фінансовою мотивацією персоналу;
 • ефективне планування зайнятості персоналу;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • трудові стосунки, серед яких кадрове діловодство;
 • розрахунок зарплати персоналу;
 • управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
 • вираховування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.
 • Головне завдання конфігурації - автоматизація управлінської діяльності менеджерів із персоналу. Це досягається включенням до неї наступних інструментів:

 • інструмент набору кадрів, який дозволяє реалізувати всю процедуру підбору кадрів, включаючи ведення переписки із кандидатами електронною поштою;
 • інструмент із планування відпусток працівників;
 • інструментарій управління компетенціями і проведення атестацій;
 • інструментарій управління навчанням працівників;
 • інструмент розробки схем мотивації працівників.
 • Ведення обліку діяльності декількох організацій

  Дане прикладне рішення можна використовувати на підприємствах холдингової структури, які складаються із декількох окремих організацій, при цьому як з юридичних осіб, так і індивідуальних підприємців.

  Також програма дозволяє паралельно проводити і регламентований і управлінський облік зарплати, при цьому управлінський облік проводиться, в цілому, по підприємству, а регламентований - окремо для кожної організації.

  Планування потреб в кадрах

  Кадровий план призначений для планування потреб у людських ресурсах, на основі даних, які надходять, наприклад, їх виробництва, а також організаційно-посадового складу, фонду витрат на оплату праці.

  Можна оцінити ефективність робіт із підбору працівників, кількість робочих місць.

  Автоматизація підбору персоналу

  Для автоматизації і документування підбору і оцінки кандидатів в конфігурації передбачено автоматизоване робоче місце менеджера по персоналу, яке дозволяє вирішувати всі завдання із заповнення вакантних робочих місць.

  Управління навчанням персоналу

  Для планування навчання персоналу і контролю ефективності навчальних заходів.

  Управління компетенціями

  В конфігурації передбачена оцінка працівника (атестація) для прийняття ключових кадрових рішень: прийому на роботу, зміни мотивації, звільнення, включаючи контроль результатів і якості оцінки.

  Управління фінансовою мотивацією працівників

  Для ефективної роботи персоналу дуже важлива фінансова мотивація, конфігурація дозволяє розробляти різні схеми мотивації, можна використати випадкову кількість видів нарахувань і конструювати алгоритм їх розрахунку, використати показники ефективності діяльності.

  Планування зайнятості персоналу

  Прикладне рішення дозволяє вирішити одне із основних завдань планування використання робочого часу – планувати проведення заходів і участь працівників у внутрішніх і зовнішніх заходах підприємства, а також назначати наради і зустрічі працівників підприємства. Для підготовки проведення внутрішніх заходів підприємства «Зарплата і Управління Персоналом» надає дані про використання приміщень підприємства, у яких ці заходи проводяться.

  Планування чергових відпусток працівників підприємства здійснюється на основі плану важливих заходів підприємства на рік і розкладу участі в них працівників підприємства, при цьому побажання враховуються побажання працівників і їх керівників. Формується графік відпусток працівників підприємства і список запланованих відпусток. Для затвердження графіку відпусток в програмі використовується система затвердження прийнятих рішень.

  Облік кадрів і аналіз кадрового складу

  «Зарплата і Управління Персоналом» передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але і службової інформації. Останньої стосуються: підрозділ, до якого належить працівник, його посада, службові телефони і інша контактна інформація. Реєструється і просування працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки і командирування, аж до звільнення.

  Для аналізу кадрового складу підприємства із накопиченої інформації про працівників будуються різні звіти. Серед них списки працівників організації, руху кадрів організації, статистика кадрів організації і т.д.

  Прикладне рішення підтримує ведення військового обліку відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 року і Інструкцією по військовому обліку, затвердженої наказаом Міноборони України № 165 від 27.06.1995 року. В програмі формуються всі необхідні дані для представлення у військкомати.

  Трудові стосунки, кадрове діловодство

  «Зарплата і Управління Персоналом» підтримує ведення штатного розпису організацій із можливістю уточнення різних видів тарифних ставок, довільного кількість надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. По штатному розпису формується вся необхідна звітність.

  У програмі автоматизовано кадрове діловодство, включаючи заповнення уніфікованих друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників (форма П-5), звільнення із організації (форма П-8).

  На основі кадрових даних будується уніфікована форма П-2 «Особиста картка».

  Відповідно із затвердженим графіком відпусток формуються накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7).

  Заплановані командирування працівників реєструються у програмі, при цьому готуються накази про напрямки командирувань працівників, заповнюються командировочні посвідчення (уніфікована форма).

  Розрахунок і облік зарплати

  В конфігурації автоматизована робота менеджерів, які приймають рішення по зарплаті персоналу і бухгалтерів, які її розраховують.

  Передбачена розробка схем мотивації працівників, облік результатів виробничої діяльності, автоматичний розрахунок широкого кола нарахувань – від оплати по окладу, до оплати лікарняних і відпусток із середньої зарплати, гнучке налаштування використовуваних нарахувань і затримок.

  «Зарплата і Управління Персоналом» забезпечує ведення взаєморозрахунків із працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці у складі собівартості продукції і послуг. Автоматизований весь комплекс розрахунків із персоналом, починаючи від введення документів про фактичне відпрацювання, оплати лікарняних і відпусток, аж до формування документів на формування документів про виплату зарплати і депонування, а також звітності в державні наглядові органи.

  Реалізовані основні форми оплати праці, які використовуються на госпрозрахункових підприємствах: погодинна (із використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і договірна форма оплати праці, а також їх варіанти – почасово-преміальна і договірно-премілаьна форма оплати праці.

  Для реалізації обліку використання робочого часу призначені різні графіки роботи: індивідуальні, включаючи «слизькі», звідні індивідуальні.

  Реалізована можливість введення детальних і/чи звідних табелів обліку робочого часу як первинних документів, дані яких використовуються далі при нарахуванні зарплати.

  Основні «розрахункові» документи підсилені засобами автоматичного заповнення і розрахунку, що особливо затребувано на підприємствах із великою кількістю працівників.

  Можливо випадковим чином налаштувати порядок відображення нарахувань зарплати і податків витрат підприємства, отримати аналітичну звітність за результатами розрахунків, а також автоматично передати ці дані до типової конфігурації «Бухгалтерія».

  Способи оплати

  • Безготівковий платіж
  • Безготівковий платіж (через касу)
  • Через банківський онлайн-акаунт

  Способи доставки

  • Укрпоштою
  • Кур'єром
  • Самовивіз з офісу (для акційних програм)

  Обслуговування

  • Впровадження програми
  • Налаштування
  • Дороблення функціоналу
  • Обслуговування програм
  • Супровід програм
  • Навчання і консультації
  • Перенесення даних
  • Інтеграція із іншими системами
  • Персональний програміст

  Ви отримуєте:

  • Персонального програміста
  • Виконання робіт у офісі чи віддалено
  • Попередню оцінку робіт
  • Вартість*: 800 грн./год.
  • *ціни вказані без ПДВ